آخرین اخبار : 

همایش آشنایی با آلودگی نوری

برگزاری همایش دانش اموزی آشنایی با آلودگی نوری با همکاری دبستان پیله وریان و انجمن هوافضای ایران شعبه کاشان و کانون جوانه ها در تاریخ ۲۳ اسفند ماه۱۳۹۵