پژوهش سرا

تحول و پویایی یک جامعه مرهون توسعه و اعتلای فرهنگ آن جامعه است و توسعه و اعتلای فرهنگ نیز در گرو خلاقیت ، ابتکار و نوآوری افراد جامعه به ویژه فرهیختگان  اندیشمندان و پژوهشگران آن است .
ایجاد شرایط و امکاناتی که رشد و پرورش خلاقیت ها و ارتقای دانایی و توانایی دانش آموزان را به تناسب استعداد ها و علایق و تفاوت توان مندیهای دانش آموزان و نیز کثرت جمعیت آنان مستلزم دسترسی به ظرفیت های مناسبی از امکانات و منابع است لیکن محدودیهای موجود عمدتاً انجام برنامه های اساسی و مبتنی بر گستره استعداد ها و تفاوتهای فردی دانش آموزان را با مشکل مواجه نموده است . لذا برنامه ریزان ، مدیران و مجریان برنامه های آموزش و پرورش در تعامل با دانش آموزان با نیا زهایی از آنان روبرو می شوند که امکانات موجود قادر به تأمین آنها نیست . بدین جهت ایجاد زمینه ها و بستر هایی علاوه بر شرایط موجود برای افراد علاقمند و مستعدی که با روحیه تحقیق و پژوهش در تعمیق و توسعه آموخته های خود اهتمام دارند امری ضروری به نظر می رسد .
پژوهش سرای دانش آموزی غیاث الدین جمشید کاشان به عنوان یکی از راهکارها برای تأمین هدف فوق یعنی به منظور گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در میان دانش آموزان و هدایت استعداد ها و رشد و خلاقیت آنان با فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم در  نظر گرفته شده است .

اهداف :

 • ترویج فرهنگ پژوهش و تحقیق فردی و گروهی در بین دانش آموزان
 • رشد و توسعه بنیه علمی و پژوهشی دانش آموزان و ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت های آنان
 • تشویق و ترغیب دانش آموزان به تلفیق دانش نظری و فعالیت های علمی و کاربردی
 • هدایت و راهنمایی دانش آموزان در جهت علایق و استعداد هایشان
 • فراهم نمودن امکان دستیابی دانش آموزان به یافته های جدید علمی
 • ایجاد زمینه مشارکت دانش‌آموزان مستعد در انجام پژوهش های ملی و منطقه ای .

وظایف و رؤس فعالیتهای پژوهش سرا :

 • برنامه ریزی برای ایجاد زمینه های بروز خلاقیت و نو آوری دانش آموزان
 • برنامه برای تقویت روحیه همکاری و مشارکت دانش آموزان در انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی
 • برگزاری کنفرانس ها و همایشها و جشنواره های علمی و کاربردی
 • ایجاد بانک اطلاعات مورد نیاز دانش آموزان
 • ایجاد کارگاه و آزمایشگاه و کتابخانه مورد نیاز برای انجام پژوهش های دانش آموزی
 • حمایت از دانش آموزان پژوهشگر و نظارت و هدایت طرحهای تحقیقاتی آنان
 • ایجاد زمینه برقراری ارتباط پژوهشگران دانش آموز با سایر نهاد ها و مؤسسات علمی و پژوهشی
 • تشکیل انجمن های علمی دانش آموزی
 • تشکیل نمایشگاه هایی از آثار و نتایج پژوهشی و دست ساخته های دانش آموزان
 • برگزاری مسابقات علمی ، پژوهشی و آزمایشگاهی
 • تشکیل کلاسهای آموزشی و علمی در خصوص المپیاد ها و جشنواره خوارزمی
 • تشکیل سایت اینترنت و فعالیت  ICT
 • فراهم نمودن زمینه های مشارکت دانش آموزان پژوهشگر در پژوهشهای ملی و منطقه ای
 • مشارکت در مجامعه علمی و پژوهشی
 • بکار گیری دبیران و اساتید مجرب برای آموزش و راهنمایی طرحهای پژوهشی دانش آموزان
 • استفاده از نظرات و پیشنهاد های پژوهشگران و صاحب نظران امر تعلیم و تربیت
 • برقرای ارتباط با مدیران واحد های آموزشی برای شناساندن فعالیت های پژوهش سرا و جلب نظر دبیران و نیز تشویق دانش آموزان به امر تحقیق و پژوهش

انتظارات :

از کلیه مدیران و دبیران محترم و خانواده های دانش آموزان عزیز و نیز نهاد ها و مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی و سایر فعالان تعلیم و تربیت و علاقه مندان به تقویت و توسعه فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی انتظار می رود این مجموعه ارزشمند و حرکت تازه و ضروری و هدفمند را به هر نحو ممکن حمایت و یاری نمایند .
این مرکز علمی ، پژوهشی وقتی می تواند رسالت خطیر خود را در برابر انبوه دانش آموزان مشتاق و مستعد به درستی ایفا کند و زمانی قادر خواهد بود زمینه های شکوفایی و بالندگی جوانان و نوجوانان این منطقه را فراهم سازد و مقدمات ورود به عرصه های رقابتی در سطح ملی و جهانی را برای آنان مهیا نماید که همگی خود را در این کار سترگ و سازنده مسئول و شریک بدانیم و از مشارکت آینده ای درخشان برای دانش آموزان دریغ نورزیم .به هر تقدیر این مرکز پژوهشی دانش آموزی حاجتمند راهنمائیها ، حمایتها ، پیشنهادات و کمکهای مالی و مادی و فرهنگی همه کسانی است که سودای دانایی و توانمند سازی دانش آموزان را دارند .
بیاییم با تقویت این نهال نوپا و ترویج فرهنگ پژوهش در مدارس خط بطلانی بر توسعه نیافتگی و ناکارآمدی نظام آموزشی بکشیم .

 

 • پژوهش سرای دانش آموزی غیاث الدین جمشید

  پژوهش سرای دانش آموزی غیاث الدین جمشید کاشان به عنوان یکی از راهکارها برای تأمین هدف فوق یعنی به منظور گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در میان دانش آموزان و هدایت استعداد ها و رشد و خلاقیت آنان با فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم در نظر گرفته شده است .

حق چاپ پژوهش سرای دانش آموزی غیاث الدین جمشید - ، تمام حقوق محفوظ است